Scott Adams, Dilberts tecknare, är en smart rackare. Hans senaste lysande insikt är att han har svårt att förstå tjatet om den växande inkomstklyftan mellan rik och fattig. Och det av två orsaker:

1. Fattiga mänskor kan rösta
2. Det finns fler fattiga mänskor än rika

Man måste erkänna att det finns viss logik i det.

Annonser