Låt oss betrakta ett stycke humor från Botulf-Bladet nummer 4 2005. KG Hammar intervjuas av chefredaktören. Avskrivet precis som det står i pappersbladet.

”Jo, debatten handlar om hur principiell man skall vara i en sak som detta. Särskiljandet mellan staten och kyrkan var ju väldigt pragmatiskt, därför att folk var så oeniga under 80-talet och framöver, och jag har varit med under hela perioden från 92 och fram tills nu, och har hört alla diskussionerna; och det var ju egentligen…
Här avbröt Botulf-bladet KG med nästa fråga.

Du träffade ju Alva Myrdal på din tid i Singapore också.

-Jo. Just det. 

Hur är det med Marita Ulvskog? Har hon …” 

Underbart ! Intervjuaren tröttnar på ett utdraget svar och slänger in nästa fråga. Som inte har nåt med den första frågan att göra. Och än mindre med frågan som kommer efter. Underbart! Underbart! Jag kan inte bestämma mig för om jag gillar Alva Myrdal-”frågan” eller Marita Ulvskogs-frågan bäst.

Botulf-bladet för den som inte känner till det är en tidning som ges ut av HEF – Human-Etiska Föreningen.

Annonser