Och vi behöver inte ens ta bort Skara eller ändra vägen så mycket. Inte i första steget, i alla fall. Kan vi inte bara räta ut vägen? Varför måste vi åka runt staden? (Vilket då bevisar att den just ligger i vägen.)

rakt över Skara

Annonser