Hur stort klippblock tror Du att Du skulle orka knuffa några meter? Säg att det är hyfsat runt och ligger löst. Du får inte ha några hjälpmedel. Marken är hyfsat plan och fylld med ogräs.

Ja, det är research för boken jag skriver på.

Annonser