Gamle Hammar tycker vi har för många kyrkor. Jupp. Om de kostar pengar så får kyrkan vackert sälja dem. Kanske inte ska ta emot stöd från staten i vilken form det än må vara – inte när man sitter på tillgångar.  Jag har aldrig fattat det där. Svin.

Varför riva husen? Gör som i Bristol, sätt in klättervägg i kyrkotornen.

Annonser